www.cykelfakta.nu har upphört .

CYKELFAKTA etablerades i början av 2000-talet som ett frivilligt system för opartisk provning och certifiering av ungdoms- och vuxencyklar.

2009 ersattes CYKELFAKTA  av SMP Svensk Maskinprovnings system för certifiering av cyklar. Grundprincipen för detta system är densamma som för CYKELFAKTA:

Du kan läsa mer om SMPs certifiering av cyklar på www.smp.nu.

Vill du läsa om tester av cyklar finns sådana i Råd&Röns arkiv på hemsidan: www.radron.se.